Grace Tu

Grace Tu
EC3
Wuhan, Hubei, PRC

BA, Foreign Trade English (Wuhan University of Technology)