Liu Dezhou (Dinding)

Liu Dezhou (Dinding)
Chef
Fengxian, Jiangsu, PRC