Peng Xinghai (Ahai)

Peng Xinghai (Ahai)
Kitchen
Jinzhou, Hubei, PRC