June Lei

June Lei
Communications Manager
Jingzhou, Hubei, PRC

BA, Finance (Zhongnan University of Economics and Laws in Wuhan College)